Notka prasowa •  09.03.2021

Innowacje kluczem do bardziej zrównoważonego rolnictwa

Something went wrong. Please try again later...


Corteva Agriscience w debacie na temat Zielonego Ładu

Warszawa, 9 marca 2021 roku – Nauka i technologia mogą pomóc rolnikom produkować zdrową i niedrogą żywność bez wyczerpywania zasobów naturalnych lub negatywnego wpływu na środowisko – to główne wnioski debaty na temat Zielonego Ładu.

Gospodarzem debaty, która odbyła się 4 marca 2021 roku w formie konferencji online był europejski serwis informacyjny Euractiv. W dyskusji na temat Zielonego Ładu, unijnych strategii bioróżnorodności i „Od pola do stołu” wzięli udział pracownicy UE, posłowie Parlamentu Europejskiego, organizacje ekologiczne i inne zainteresowane strony. Wydarzenie sponsorowała Corteva Agriscience.

Andreas Huber, lider działu badawczo rozwojowego w Europie z Corteva Agriscience, przedstawił wpływ Zielonego Ładu na rozwój nowych rozwiązań dla europejskich rolników. Zielony Ład określa sposoby osiągnięcia celu, którym jest doprowadzenie do zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto (dwutlenku węgla) w Europie do 2050 roku oraz obejmuje plany ograniczenia stosowania środków ochrony roślin i nawozów.

„Chcę podkreślić, że Zielony Ład nie był dla nas zaskoczeniem,” - powiedział Huber.

„W rzeczywistości firmy takie jak Corteva przeprojektowały swój asortyment produktów
i programy badawczo-rozwojowe już jakiś czas temu”.

Huber przedstawił strategię Zrównoważonego Rozwoju Corteva Agriscience, obejmującą

14 mierzalnych celów, które mają zostać osiągnięte w ciągu najbliższych 10 lat. „Zobowiązaniom tym towarzyszą transparentne wskaźniki, takie jak m.in. zwiększenie światowych plonów o 20% przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 20%, poprawa stanu gleby na 30 milionach hektarów oraz zwiększenie dochodów i wprowadzanie zrównoważonych praktyk rolniczych w 500 milionach gospodarstw rolniczych na całym świecie. Wiele naszych celów Zrównoważonego Rozwoju wspiera cele Zielonego Ładu i z pewnością kieruje naszymi priorytetami w zakresie badań i rozwoju ”.

Równocześnie Huber przedstawił kilka innowacji Corteva Agriscience zbieżnych z ideami Zielonego Ładu, które mają na celu zminimalizowanie wpływu rolnictwa na środowisko, w tym:

  • technologia stabilizacji azotu w glebie Optinyte™[1];
  • rolnictwo precyzyjne wykorzystujące nowe technologie cyfrowe, specjalistyczne czujniki i satelity do stosowania środków ochrony roślin [2];
  • ostatnio wprowadzone, nowe odmiany rzepaku bardziej tolerancyjne na choroby grzybowe, powstałe przy użyciu tradycyjnych metod hodowlanych,;
  • nowa, obecnie tworzona oferta biologicznych środków owadobójczych i fungicydów, która uczyni z firmy Corteva Agriscience istotnego partnera dla rolników ekologicznych w Europie.

„W Corteva nieustannie przyglądamy się innowacjom, które mogą poprawić zrównoważony system żywnościowy,” - powiedział Huber podczas wydarzenia. „Obecnie obserwujemy znaczne przyspieszenie innowacji, którerozwiązują takie problemy jak,  zmiana klimatu, bioróżnorodność, czy troska o stan gleby”.

 

Informacje o Corteva Agriscience

Corteva Agriscience to wiodąca, globalna firma specjalizująca się w rozwiązaniach dla rolnictwa i ogrodnictwa. Spółka powstała w oparciu o bogate dziedzictwo firm: Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection i Pioneer Hi-Bred. Corteva Agriscience ma w swojej ofercie nasiona, środki ochrony roślin oraz usługi cyfrowe dla rolnictwa. Corteva Agriscience™ jest liderem w zakresie innowacji - w ostatnich latach firma wprowadziła na rynek kilka nowatorskich substancji czynnych, takich jak Arylex™ active, Isoclast™ active, Zorvec™, Lumiposa™. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.corteva.pl.

Kontakt:

Justyna Bernat

Marketing Communications Consultant

E-mail: biuro@corteva.com

Tel. 22 854 03 00

 

® ™ Znaki towarowe należące do Corteva Agriscience i jej podmiotów stowarzyszonych.

[1]Optinyte™ spowalnia aktywność mikroorganizmów, które przekształcają azot amonowy w azotany i redukują jego wymywanie do wód gruntowych. Ponadto minimalizuje denitryfikację i tworzenie się N2O, który jest ważnym gazem cieplarnianym.

[2] Stosowanie środków ochrony rośłln tylko wtedy, gdy jest to wymagane na polu, prowadzi do znacznego zmniejszenia ilości zużytych środków ochrony roślin. Narzędzia cyfrowe pomagają również zoptymalizować termin i gęstość siewu oraz zmniejszyć zużycie wody, dzięki znacznie dokładniejszemu obliczeniu wymagań w zakresie nawadniania.