Notka prasowa •  29.06.2023

Transformacja rolnictwa w inicjatywie Corteva Agriscience „Growing For Good”

Something went wrong. Please try again later...

Seria wydarzeń stworzonych we współpracy z Financial Times Live ma na celu dostarczanie decydentom praktycznych zaleceń dotyczących zrównoważonego rozwoju w rolnictwie oraz produkcji żywności. 

BRUKSELA, Belgia, 29 czerwca 2023 r — Corteva Agriscience potwierdziła swoje nowe zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz prac badawczo-rozwojowych. Spółka potwierdziła, że do 2025 r. każde nowe rozwiązanie z oferty Corteva będzie spełniać przyjęte założenia dotyczące zrównoważonego rozwoju. W parze z tym zobowiązaniem idzie kolejne: w 2023 r. firma wyda ponad 1,3 miliarda dolarów amerykańskich na prace badawczo-rozwojowe, a do 2025 r. wydatki te zostaną zwiększone do progu ośmiu procent rocznej wartości sprzedaży netto.

Ogłoszenie stało się katalizatorem dla serii wydarzeń, która rozpocznie się we wrześniu 2023 r. we współpracy z Financial Times Live. Wydarzenia pod tytułem „Growing for Good” będą poświęcone praktycznym (i na czasie!) pomysłom pozwalający budować bardziej zrównoważoną i dochodową przyszłość europejskiego rolnictwa.

„Growing for Good” obejmie dyskusje na wysokim szczeblu i będzie okazją do dzielenia się wiedzą w gronie decydentów, liderów opinii i innych interesariuszy w rolnictwie i produkcji żywności. Wśród poruszanych tematów znajdzie się miejsce dla sposobów napędzania transformacji rolnictwa zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem oraz z potrzebami łańcucha produkcji żywności.

Teresa Babuscio, Head of Government and Industry Affairs EMEA w Corteva Agriscience, powiedziała: “Postęp na drodze do zerowych emisji wymaga decyzji uwzględniających różnorodne potrzeby i wyzwania stojące przed wieloma różnymi ogniwami łańcucha produkcji żywności. Tylko poprzez współpracę możemy w pełni wdrażać cele i tworzyć innowacyjne i integracyjne rozwiązania, które będą budować transformację w rolnictwie. Kluczowe jest budowanie wzajemnego zrozumienia oraz, następnie, wspólne wprowadzanie rozwiązań.”

Poprzez “Growing for Good” Corteva Agriscience chce wykorzystać zbiorową wiedzę, doświadczenie i duch innowacji obecne w branży, a także przedstawić decydentom konkretne, rzeczowe rekomendacje dotyczące tego, co jest potrzebne, aby przyspieszyć transformację rolnictwa.

Seria wydarzeń będzie składać się z czterech powiązanych eventów, które będą się wzajemnie napędzać, mówiąc o różnych aspektach Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu” z perspektywy rolnictwa i produkcji żywności. Program zakończy specjalne wydarzenie zamykające, gdzie wnioski ze wszystkich wydarzeń będą przedstawione jako rzeczowe i wykonalne rekomendacje dla decydentów.

Wydarzenia są otwarte dla osób, które otrzymały lub otrzymają zaproszenia. Chętni do udziału są proszeni o kontakt z Nickiem Impey (Nick Impey, nick.impey@ft.com ). Pełne nagrania będą dostępne na stronie internetowej Growing for Good po zakończeniu poszczególnych wydarzeń.

###

Informacje o Corteva Agriscience

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) to notowana na giełdzie, globalna firma zajmująca się wyłącznie rolnictwem, która łączy wiodące w branży innowacje, zaangażowanie na rzecz klientów i skuteczność działań operacyjnych, aby dostarczać rozwiązania najpilniejszych wyzwań stojących przed rolnictwem na całym świecie. Corteva realizuje unikalną strategii dystrybucji, dostarczając zrównoważone i zróżnicowane na całym świecie rozwiązania, w tym nasiona, środki ochrony roślin oraz produkty i usługi w zakresie cyfrowego rolnictwa. Dysponując niektórymi z najbardziej rozpoznawalnych marek i technologii dobrze przygotowanych do generowania wzrostu, firma jest zaangażowana w maksymalizację produktywności rolników. Corteva współpracuje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w całym systemie żywnościowym, wypełniając obietnicę wzbogacenia życia tych, którzy produkują i tych, którzy konsumują, zapewniając postęp dla przyszłych pokoleń. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.corteva.com.

Śledź Corteva on FacebookInstagramLinkedInTwitter i YouTube.

Kontakt:

Justyna Bernat
Marketing Communications Consultant
e-mail: justyna.bernat@corteva.com
Tel. 600 956 271