Notka prasowa •  25.02.2021

Ranking bezpieczeństwa żywnościowego

Something went wrong. Please try again later...

Polska na 25 miejscu w rankingu bezpieczeństwa żywnościowego wg raportu Economist Intelligence Unit (EIU), sponsorowanym przez Corteva Agriscience

Warszawa, 25 lutego 2021 roku – Organizacja Economist Intelligence Unit (EIU) opublikowała dziewiąty Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI). Sponsorem publikacji jest Corteva Agriscience. Edycja 2020 GFSI obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa żywnościowego, zaprezentowane przez pryzmat dochodów i dysproporcji ekonomicznych, nierówności płci oraz zróżnicowania w zakresie środowiska, zasobów naturalnych i odporności systemów żywnościowych na zmiany klimatu. Indeks zwraca uwagę na luki systemowe i sposób, w jaki COVID-19 nasilił ich wpływ na systemy żywnościowe. W oparciu o te ustalenia, światowe bezpieczeństwo żywnościowe zmniejszyło się drugi rok z rzędu.

„Indeks ujawnia poważne wyzwania związane z bezpieczeństwem żywnościowym i podkreśla konieczność wzmocnienia globalnego systemu żywnościowego, a rolnictwo jest w jego sercu,” - powiedział Jim Collins, dyrektor generalny Corteva Agriscience. - „Corteva Agriscience sponsoruje GFSI, aby zainicjować dyskusję na temat rozwiązań, które mogłyby rozwiązać problem braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Jesteśmy dumni, że bierzemy udział w budowaniu bezpieczniejszego świata.”

W tym roku Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego mierzy bezpieczeństwo żywnościowe w takich kategoriach, jak przystępność cenowa żywności, jej dostępność, jakość i bezpieczeństwo oraz zasoby naturalne i odporność systemów żywnościowych na zmiany klimatu. W raporcie Europa zajęła drugie miejsce w rankingu pod względem wielkości i utrzymała pozycję światowego lidera w zakresie przystępności cenowej żywności.

Z wyjątkiem Ukrainy, wszystkie kraje europejskie mają solidne programy bezpieczeństwa żywnościowego, mimo kryzysu spowodowanego przez COVID-19. Polska uzyskała 100 punktów za programy bezpieczeństwa żywnościowego oraz wysoki poziom dostępności usług finansowych dla rolnictwa. W 2020 roku pandemia i brak pracowników sezonowych związany z ograniczeniami w przemieszczaniu się, wpłynęły również na ogólną podaż żywności w regionie. W Unii Europejskiej podaż żywności była również zagrożona przez zachowania konsumentów, takie jak paniczne kupowanie niezbędnych artykułów. Jednocześnie na wysokim poziomie oceniono wystarczalność dostaw żywności w Polsce.

Indeks ujawnia, że zmienność produkcji rolnej w Europie jest powyżej średniej światowej. Ta niestabilność działa jako bariera w przewidywaniu i planowaniu stałych dostaw żywności. Serbia, Słowacja i Norwegia należą do krajów o bardzo niestabilnej produkcji rolnej. Jednakże Europa jako region może to zrekompensować większą infrastrukturą i wiedzą techniczną. Dlatego Europa musi zobowiązać się do wprowadzenia innowacji w branży rolniczej, aby zrównoważyć tę zmienność i ograniczyć ryzyko.

„Tegoroczny Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego EIU, opublikowany w czasach COVID-19 i zmian klimatycznych, zwraca uwagę na wyzwania związane z bezpieczeństwem żywnościowym,” - powiedział Igor Teslenko, prezes Corteva Agriscience na Europę. - „Cieszy nas silna pozycja Europy w zakresie przystępności cenowej żywności, ale musimy wyciągnąć wnioski dotyczące zmienności produkcji rolnej, aby zapewnić stałe dostawy żywności.”

W tym roku, w raporcie uwzględniona została nowa kategoria „Zasoby naturalne i odporność systemów żywnościowych na zmiany klimatu” obejmująca podkategorie takie, jak zależność od importowanej żywności, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i prognozowany wzrost liczby ludności. Z raportu EIU wynika, że kraje europejskie przewyższają wszystkie inne regiony w tej kategorii, mimo że jest to najsłabszy obszar wg indeksu. Raport zwraca uwagę na zły stan gospodarki wodnej w Polsce. Pomimo tego, że Europa jest szczególnie narażona na susze i powodzie, kontynent jest światowym liderem w stymulowaniu zaangażowania politycznego w przystosowanie się do zmian klimatu.

Informacje o firmie Corteva Agriscience

Corteva Agriscience to wiodąca, globalna firma specjalizująca się w rozwiązaniach dla rolnictwa i ogrodnictwa. Spółka powstała w oparciu o bogate dziedzictwo firm: Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection i Pioneer Hi-Bred. Corteva Agriscience ma w swojej ofercie nasiona, środki ochrony roślin oraz usługi cyfrowe dla rolnictwa. Corteva Agriscience™ jest liderem w zakresie innowacji - w ostatnich latach firma wprowadziła na rynek kilka nowatorskich substancji czynnych, takich jak Arylex™ active, Isoclast™ active, Zorvec™, Lumiposa™. Więcej informacji na stronie www.corteva.pl.

Śledź Corteva Agriscience na FacebookInstagramLinkedInTwitter and YouTube.

Kontakt:

Justyna Bernat

Marketing Communications Consultant

E-mail: biuro@corteva.com