Notka prasowa •  01.02.2023

Corteva przedstawiła raport na temat czwartego kwartału i wyników za cały rok 2022.

Something went wrong. Please try again later...

INDIANAPOLIS, IN, 1 lutego, 2023 -  spółka Corteva przedstawiła raport dotyczący wyników finansowych za czwarty kwartał 2022 roku oraz cały fiskalny rok 2022  zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

Najważniejsze wyniki za cały rok 2022

  • Sprzedaż netto za cały rok 2022 wzrosła o 11% w porównaniu do roku poprzedniego, przynosząc zyski w obu segmentach. W tym samym okresie sprzedaż organiczna1 zwiększyła się o 15%, przynosząc zyski we wszystkich regionach.
  • Sprzedaż nasion netto wzrosła o 7%, zaś sprzedaż organiczna1 o 9%, wykazując istotne zyski dla kukurydzy w Ameryce Łacińskiej i soi w Ameryce Północnej2, częściowo zrównoważone zmniejszeniem areału uprawy kukurydzy oraz wolumenu rzepaku w Ameryce Północnej2. Cena na całym świecie wzrosła o 9% ze względu na dalszą realizację firmowej strategii stosunku wartości do ceny oraz konieczność uwzględnienia wyższych nakładów.
  • Sprzedaż netto dla środków ochrony roślin wzrosła o 17%, zaś sprzedaż organiczna1 o 20%, we wszystkich regionach przynosząc szeroko zakrojone zyski. Wzrost wolumenu wynikał z dalszego wprowadzania nowych produktów, w tym herbicydów EnlistTM i z rodziny ArylexTM oraz insektycydu z rodziny IsoclastTM. Wzrost cen odzwierciedlał sprawną realizację we wszystkich regionach w odpowiedzi na inflację kosztów.
  • Dochód obliczony wg standardów GAAP oraz zysk na akcję (EPS) z działalności kontynuowanej wyniósł odpowiednio 1,22 miliarda USD i 1,66 USD na akcję za cały rok 2022, czyli mniej niż w poprzednim roku, co wynikało z niższych świadczeń niepieniężnych związanych z historycznymi planami emerytalnymi. Operacyjny EBITDA1 oraz operacyjny zysk na akcję1 wyniosły odpowiednio 3,22 miliarda USD i 2,67 USD na akcję. Dobra realizacja cen, wzrost wolumenu we wszystkich regionach oraz działania zwiększające wydajność zostały częściowo zrównoważone przez inflację i niekorzystne trendy walutowe.
  • Spółka przedstawiła wytyczne na cały rok 20233 i spodziewa się sprzedaży netto w zakresie od 18,1 miliarda USD do 18,4 miliarda USD. Zgodnie z oczekiwaniami operacyjny EBITDA1 osiągnie wartość z zakresu od 3,4 miliarda USD do 3,6 miliarda USD. Zgodnie z oczekiwaniami operacyjny zysk na akcję1 osiągnie wartość z zakresu od 2,70 USD do 2,90 USD na akcję.
  • Spółka liczy, że w 1. połowie roku 2023 zamknie ogłoszone wcześniej przejęcia firm Stoller i Symborg.

Więcej szczegółów w załączonym raporcie.

 

Kontakt:

Justyna Bernat

Marketing Communications Consultant

E-mail: justyna.bernat@corteva.com

Tel.  22 548 73 00