Portfolio

Nasze kompleksowe, zrównoważone i różnorodne rozwiązania w zakresie ochrony nasion, środków ochrony roślin oraz usług cyfrowych przynoszą rezultaty.


Grupa indyjskich rolników zbiera plony z ciągnikiem i przyczepą

Pomagamy rolnikom zwiększać wartość ich inwestycji, wykorzystując metody wypracowane na polu nauki. Oferujemy kompleksowe i zróżnicowane rozwiązania oparte na osiągnięciach współczesnej genetyki, chemii, nowoczesnego rolnictwa, w tym wiedzy na temat środków ochrony roślin.

Nasze nasiona i środki ochrony roślin maksymalizują plon, produktywność i zyski. Zwiększają kontrolę rolników nad szkodnikami, chwastami i chorobami, ograniczając tym samym ryzyko niepowodzenia upraw. Wykorzystywane przez nas rozwiązania cyfrowe ograniczają niepewność oraz dają przejrzystość podejmowanych działań. Teraz możesz zastosować produkt tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny.

Rozwiązania dotyczące siewu
 • Lucerna
 • Rzepak
 • Zboża
 • Kukurydza
 • Bawełna
 • Ryż
 • Inokulanty w kiszonce
 • Sorgo
 • Soja
 • Słoneczniki
 • Pszenica
Rozwiązania dotyczące środków ochrony roślin
 • Herbicydy
 • Środki grzybobójcze
 • Środki owadobójcze
 • Gospodarka gruntami i pastwiskiem
 • Zastosowane technologie siewu
 • Ochrona przed miejskimi szkodnikami
 • Gospodarowanie murawą i ozdobnymi szkodnikami
Usługi cyfrowe
 • Oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem od firmy Granular
 • Oprogramowanie i usługi agronomiczne firmy Encirca
 • Wycena gruntów rolnych i badania prowadzone przez AcreValue

Znajdź produkty

Zobacz pełną gamę produktów i usług Dow AgroSciences, DuPont Pioneer i DuPont Crop Protection:

Rolnik w pledzie w kratę, badający owoc

DALEJ
Kierujemy się przekonaniami.