Principal™ Flex

 • Herbicyd

Bezwzględny dla chwastów, łagodny dla kukurydzy
 

Principal™ Flex to nowy, zaawansowany technologicznie herbicyd.
Unikalne połączenie trzech, wzajemnie uzupełniających się substancji czynnych.


Korzyści

Zwalcza kluczowe chwasty

Principal™ Flex bardzo dobrze zwalcza kluczowe chwasty występujace w kukurydzy, takie jak: komosa biała, chwastnica jednostronna, perz właściwy, szarłat szorstki, rdesty*.

 

 

 

* - rdest kolankowaty i rdest plamisty – chwasty wrażliwe, rdest ptasi i rdestówka powojowata – chwasty średniowrażliwe

Zawiera sejfner

Sejner to związek chemiczny stosowany w celu ograniczenia uszkodzeń roślin uprawnych (głównie traw) przez niektóre herbicydy. Nie zmniejsza aktywności herbicydu wobec zwalczanych chwastów. Sprzyja szybszemu i pełniejszemu rozkładowi substancji czynnej w komórkach rośliny uprawnej.

Brak problemów z uprawami następczymi

Substancje czynne zawarte w Principal™ Flex szybko rozkładają się w glebie bez wpływu na rozwój roślin następczych w normalnym płodozmianie

Można stosować z Utrisha™ N

Stosując z Utrisha™ N zyskasz dodatkowy azot z powietrza. Jak poprawnie zastosować te dwa produkty razem znajdziesz w sekcji "Jak stosować..."

Jak stosować Principal™ Flex

Principal™ Flex najlepiej stosować w dawkach dzielonych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zwalczyć chwasty, które wschodzą w dłuższym okresie czasu. Do drugiej dawki zalecamy dodać produkt mikrobiologiczny Utrisha™ N, dzięki czemu oprócz zwalczonych chwastów zyskujemy również min. 30 kg azotu pozyskanego z powietrza dzięki bakteriom.

Principal™ Flex można również zastosować jednorazowo w dawce 480 g/ha wraz z adiuwantem Vivolt w stężeniu 0,2%, w fazie od 2 do 6 liścia kukurydzy, na młode, intensywnie rosnące chwasty.

Kupując  Principal™ Flex plus Utrisha™ koszt adjuwanta Dassoil™ dzięki programowi promocyjnemu E-pole obniżymy Ci do 0 zł. Zapytaj naszego przedstawiciela o rabat.


Uprawy

Kukurydza

Kukurydza (wszystkie rodzaje) (Zea mays ssp. mays)


Zwalczane chwasty

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielonasienna, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, szarłat szorstki, tobołki polne, włośnica zielona, życica wielokwiatowa, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, palusznik krwawy, przetacznik perski, rdest ptasi, rdestówka powojowata


Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny

  dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego ) – 51,0% (510,42 g/kg),

  nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,25% (62,475 g/kg),

  rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 3,13% (31,25 g/kg)

  Zawartość sejfnera: isoxadifen – 31,20 g/kg (3,13%)

 • Zalecenia i dawki

  Kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza uprawiana na paszę

  a) Zastosowanie jednorazowe

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 480 g/ha.

  UWAGA:

  Środek należy zawsze stosować z zalecanym adiuwantem.

  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12 - 16), gdy większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm, rośliny chwastnicy jednostronnej i innych chwastów jednoliściennych znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia, a większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.

  W przypadku dużego zachwaszczenia lub wyższych faz rozwojowych chwastów należy zwiększyć ilość wody do minimum 200 l/ha

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  b) Zastosowanie w dawkach dzielonych

  W przypadku silnej presji ze strony chwastów lub w przypadkach, gdy warunki termiczne mogązwiększać ryzyko ewentualnych uszkodzeń roślin kukurydzy zaleca się stosowanie dawek dzielonych.

  UWAGA: Środek należy zawsze stosować z zalecanym adiuwantem.

  Pierwszy zabieg Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 240 g/ha. Termin stosowania: środek należy zastosować w fazie 2-3 liści kukurydzy (BBCH 12-13)

  Drugi zabieg Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 240 g/ha. Termin stosowania: środek należy zastosować w fazie 4-6 liścia kukurydzy (BBCH 14-16).

  Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

  Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

  W przypadku dużego zachwaszczenia lub wyższych faz rozwojowych chwastów należy zwiększyć ilość wody do minimum 200 l/ha

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 (dawki dzielone).

 • Płodozmian

  W przypadku normalnego płodozmianu jesienią po zbiorze kukurydzy w tym samym roku kalendarzowym można uprawiać wszystkie zboża ozime. Na wiosnę następnego roku można uprawiać zboża jare, rzepak jary, ziemniaki, burak cukrowy, słonecznik, len, soję, groch, fasolę i pomidory.

  W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) po upływie 3 tygodni od zastosowania środka i wykonaniu przed siewem orki można uprawiać kukurydzę, a jesienią tego samego roku również po wykonaniu przed siewem orki zboża ozime.

 • Dodatkowe informacje

  Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).

  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne nikosulfuron i rimsulfuron zaliczane są do grupy 2 (dawnej grupy B), a substancja czynna dikamba do grupy 4 (dawnej grupy O).


Corteva Agriscience™ dba o Państwa prywatność. Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje kontaktowe będą przechowywane w wybranych miejscach znajdujących się przede wszystkim na terytorium Stanów Zjednoczonych. Informacje te będą używane przez firmy Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. i Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o., ich podmioty powiązane, ich partnerów oraz wybrane osoby trzecie w innych krajach do przekazywania Państwu informacji na temat produktów lub usług. Współadministratorem danych osobowych są Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. i Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych, ponadto ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dodatkowo każda osoba, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO odnośnie przetwarzania jej danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie www.privacy.corteva.com. Jeśli przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, wyrażają Państwo tym samym zgodę na postanowienia niniejszego oświadczenia o polityce prywatności.

{{errorText}}

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji o  Principal Flex™.