Instinct™

Stabilizator azotu

Zaoszczędź na azocie nawet 20%
 

Instinct™ to innowacyjny stabilizator azotu, który utrzymuje azot w glebie w przyswajalnej dla roślin formie amonowej oraz umożliwia obniżenie poziomu nawożenia azotem o ok. 20% od ogólnych powszechnie przyjętych zaleceń nawozowych, pozwalając jednocześnie utrzymać lub zwiększyć poziom plonowania. Stosując Instinct™ zmniejszasz koszt nawożenia azotowego oraz ograniczasz liczbę wjazdów w pole. Oszczędzasz czas i pieniądze.


Korzyści

Ograniczenie dawki nawożenia azotem aż o 20%

Ograniczenie dawki nawożenia azotem aż o 20%

Możliwość obniżenia dotychczas stosowanego poziomu nawożenia o ok. 20% od ogólnych powszechnie przyjętych zaleceń nawozowych, przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu poziomu plonowania.

Swoboda w doborze nawozów

Swoboda w doborze nawozów

Instinct™ zapewnia swobodę doboru nawozów (RSM™, gnojownica, obornik, pomiot kurzy, pulpa pofermentacyjna z biogazowni, saletra amonowa, siarczan amonu, mocznik) i większą elastyczność w terminach ich stosowania.

Ograniczenie strat azotu

Ograniczenie strat azotu

Umożliwia to ograniczenie liczby wjazdów. Instinct™ redukuje wymywanie azotu do wód gruntowych i powierzchniowych oraz ogranicza uwalnianie gazów cieplarnianych do atmosfery, przez co wspiera praktyki rolnicze przyjazne środowisku. 

Ponad 80% skuteczności

Ponad 80% skuteczności

Nitrapiryna jest jednym z najefektywniejszych inhibitorów nitryfikacji spośród wszystkich obecnie dostępnych. Osiąga skuteczność powyżej 80%, tj. większą niż inhibitory ureazy czy inne inhibitory nitryfikacji. Działa długo i wystarczy ją stosować tylko 1 raz w sezonie!

Przyjazny środowisku

Przyjazny środowisku

Zmniejsza wypłukiwanie azotu do wód gruntowych i powierzchniowych, ogranicza średnio o 16% zanieczyszczenie azotanami.
Zmniejsza ulatnianie się azotu do atmosfery w postaci gazu cieplarnianego średnio o 51%.
Przydatny w gospodarstwach, które wdrożyły lub planują wdrożyć zasady rolnictwa regeneratywnego.
Zmniejsza tzw. ślad węglowy w gospodarstwie, zwiększenia opłacalność sprzedaży kredytów węglowych.
Umożliwia spełnienie wymagań Zielonego Ładu związanych z poziomem nawożenia azotem bez drastycznego spadku plonu.


Ile realnie zyskasz, stosując Instinct™?

Porównanie zwrotu inwestycji w Instinct™ (130 zł/ha) lub dodatkową dawkę azotu (45 kg – 330 zł/ha) przy wyjściowym poziomie nawożenia w pszenicy ozimej.

 • Dodatkowe 45 kg azotu. Skutek: dodatkowe 180 kg ziarna. Bilans ceny ziarna i ceny azotu - może generować straty rzędu 150 PLN/ha!
 • Preparat Instinct™. Skutek: dodatkowe 460 kg ziarna, czyli ponad 330 zł zysku z 1 ha, bez zwiększania dawki azotu.
Technologia nawożenia (przyrost plonu w kg/ha)

Podstawowy poziom nawożenia
(135 kg N/ha) + 45 kg N/ha

45 kg N = 330 zł/ha
+ 180 kg ziarna = 180 zł/ha
Bilans: 180 zł - 330 zł =
= -150 zł/ha straty

Podstawowy poziom nawożenia
(135 kg N/ha) + Instinct™

Instinct™ = 130 zł/ha
+ 460 kg ziarna = 460 zł/ha
Bilans: 460 zł - 130 zł =
= 330 zł/ha zysku

 

 


Uprawy

Burak

Sugar Beet (Beta Vulgaris L.)

Jęczmień

Jęczmień jary (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Jęczmień ozimy (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Kukurydza

Kukurydza zwyczajna, na kiszonkę

Kukurydza zwyczajna, na nasiona (Zea mays ssp. mays)

Owies

Owies (Avena spp.)

Pszenica

Pszenica jara (Triticum spp.)

Pszenica ozima (Triticum spp.)

Pszenżyto

Pszenżyto jare (x Triticosecale spp.)

Pszenżyto ozime (x Triticosecale spp.)

Rzepak

Rzepak ozimy

Ziemniak

Potato


Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  nitrapiryna w postaci zawiesiny mikrokapsuł 300 g/l
 • Zalecenia i dawki

  Instinct™  należy stosować w stałej dawce 1,7 l/ha, która nie zależy od typu ani dawki nawozu podstawowego (azotowego). Instinct™ powinien być zastosowany 1 raz w okresie wegetacji rośliny uprawnej.

  Instinct™ może być stosowany w mieszanie zbiornikowej z RSM lub w zabiegach sekwencyjnych z nawozami granulowanymi.

 • Dodatkowe informacje

  Instinct™ jest inhibitorem nitryfikacji przeznaczonym do stosowania z nawozami zawierającymi azot w formie amonowej lub amidowej. Po zastosowaniu, Instinct™  zmniejsza straty azotu występującego w glebie, ograniczając jego wymywanie w głąb gleby i przemieszczanie się do wód gruntowych oraz ulatnianie w powietrze (denitryfikacja). Instinct™ nie jest produktem zastępującym nawożenie azotowe, umożliwia jego częściowe obniżenie.