N-Lock™

  • Stabilizator azotu

Stabilny azot – pewny zysk!
 

N-Lock™ to stabilizator azotu, który zmniejsza straty azotu w glebie i podnosi jego dostępność dla roślin. W efekcie zwiększa efektywność wykorzystania azotu z nawozów mineralnych i organicznych. I Twoje zyski z upraw!

 


Korzyści

Stabilny azot

Azot występuje w glebie w dwóch formach – amonowej i azotanowej, lecz jedynie stabilna forma amonowa nie podlega wypłukiwaniu przez deszcze i denitryfikacji. N-Lock™ spowalnia te negatywne procesy, dzięki czemu efektywność wykorzystania nawozów azotowych (w niezmienionych dawkach) jest wyższa.

Wyższy zysk

Skuteczność stosowania stabilizatora azotu N-Lock™ została potwierdzona w Polsce (lata 2012-2014) i na świecie – ponad 30 lat badań prowadzonych w USA jednoznacznie potwierdza, że N-Lock™ powoduje średni wzrost plonów o 7%!

Ponad 80% skuteczności

Nitrapiryna jest jednym z najefektywniejszych inhibitorów nitryfikacji spośród wszystkich obecnie dostępnych. Osiąga skuteczność powyżej 80%, tj. większą niż inhibitory ureazy czy inne inhibitory nitryfikacji. Działa długo i wystarczy ją stosować tylko 1 raz w sezonie!

Duży wachlarz zastosowań

N-Lock™ może być stosowany w uprawie kukurydzy, pszenicy ozimej (z wyjątkiem odmian klasy K), pszenicy jarej, jęczmienia ozimego i jarego (z wyjątkiem jęczmienia browarnego), pszenżyta ozimego i jarego, rzepaku ozimego i rzepaku jarego, żyta i owsa.

Przyjazny środowisku

N-Lock™ zapewnia swobodę doboru nawozów (RSM™, gnojownica, obornik, pomiot kurzy, pulpa pofermentacyjna z biogazowni, saletra amonowa, siarczan amonu, mocznik) i większą elastyczność w terminach ich stosowania. Umożliwia to ograniczenie ilości wjazdów. 


Uprawy

Jęczmień

Jęczmień jary (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Jęczmień ozimy (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Kukurydza

Kukurydza zwyczajna, na kiszonkę

Kukurydza zwyczajna, na nasiona (Zea mays ssp. mays)

Owies

Owies (Avena spp.)

Pszenica

Pszenica jara (Triticum spp.)

Pszenica ozima (Triticum spp.)

Pszenżyto

Pszenżyto jare (x Triticosecale spp.)

Pszenżyto ozime (x Triticosecale spp.)

Rzepak

Rzepak ozimy


Specyfikacja techniczna

  • Składnik aktywny
    nitrapiryna w postaci zawiesiny mikrokapsuł 300 g/l
  • Zalecenia i dawki
    N-Lock™ Max należy stosować w stałej dawce 1,7 l/ha, która nie zależy od typu ani dawki nawozu podstawowego (azotowego). N-Lock™ Max powinien być zastosowany 1 raz w okresie wegetacji rośliny uprawnej.
  • Dodatkowe informacje
    N-Lock™ Max jest inhibitorem nitryfikacji przeznaczonym do stosowania z nawozami zawierającymi azot w formie amonowej lub amidowej. Po zastosowaniu, N-Lock™ Max zmniejsza straty azotu występującego w glebie, ograniczając jego wymywanie w głąb gleby i przemieszczanie się do wód gruntowych oraz ulatnianie w powietrze (denitryfikacja). N-Lock™ Max nie jest produktem zastępującym nawóz azotowy. 

™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.