Notka prasowa •  08.09.2021

Corteva Agriscience podpisuje umowę z Gaïago w celu tworzenia i globalnej dystrybucji biofungicydów

Something went wrong. Please try again later...

WILMINGTON, Delaware i SAINT-MALO, Francja, 8 września 2021 r. – Corteva (NYSE: CTVA) oraz Gaïago, firma biotechnologiczna, ogłaszają podpisanie wieloletniej umowy. Firmy będąprowadzić prace badawczo-rozwojowe i wprowadzać do sprzedaży i stosowania biofungicydy dla rolników na całym świecie.

Na mocy umowy, Corteva Agriscience otrzymuje globalną licencję na wyłączność do badania działania biofungicydów, a także opcjonalne prawa do sprzedaży dotyczącą nowej technologii biofungicydowej stworzonej z myślą o ochronie winorośli, ziemniaków, warzyw oraz drzew pestkowych i ziarnkowych przed patogenami takimi jak mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, zaraza ziemniaka i szara pleśń.

„Ta umowa to element umożliwiający realizację naszegozaangażowania w  zwiększenie liczby biologicznych środków ochrony roślin dostępnych dla rolników, w tym sprawdzonych rozwiązań biofungicydowych, spełniających wysokie standardy badawczo rozwojowe  Cortevy” – mówi Rajan Gajaria, Executive Vice President, Business Platforms, Corteva Agriscience. – „Nasza umowa z Gaïago to kolejny krok na drodze do budowania naszego portfolio środków biologicznych we współpracy z wiodącymi ekspertami w swoich dziedzinach”.

„Zrównoważony rozwój produkcji rolniczej i tworzenie prężnie rozwijających się systemów produkcji żywności wymaga wielopłaszczyznowej współpracy” – mówi Jean-Pierre Princen, Dyrektor Gaïago. – „Umowa z Cortevą przyspieszy wprowadzenie na rynek światowy naszych naturalnych technologii biologicznych. Nowy fungicyd będzie kluczem do wprowadzania integrowanych metod ochrony roślin oraz do sprostania oczekiwaniom klientów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich plonów i zwiększaniu dochodów rolników. Globalna współpraca z Cortevą oraz wspólne programy badawcze z udziałem instytucji naukowych w Europie wesprą długoterminowe plany Gaïago w kontekście rolnictwa regeneratywnego, skupionego na odbudowie gleb zdegenerowanych i utrzymaniu potencjału plonotwórczego roślin”.

Plany Cortevy dotyczące stworzenia najlepszego w swojej klasie portfolio biologicznego zakładają połączenie zewnętrznych innowacji, wspólnych prac badawczo-rozwojowych, licencjonowania oraz dystrybucji. Wspólne działania pokazują skuteczność Cortevy we współpracy z partnerami, którzy oferują dostęp do zewnętrznych technologii, w tym z firmami o ugruntowanej pozycji na rynku środków biologicznych. W wszystko to zgodnie z Celami Cortevy na 2030 wspierającymi zrównoważone rolnictwo.

Nie opublikowano szczegółów umowy z Gaïago.

Więcej o Corteva Agriscience

Corteva Agriscience to publiczna spółka operująca na skalę globalną, która oferuje rolnikom najbogatsze portfolio w branży, w skład którego wchodzą nasiona, środki ochrony roślin oraz usługi cyfrowe dla rolnictwa umożliwiające rolnikom zwiększanie wielkości i zyskowności produkcji. Jako właściciel wielu z najbardziej rozpoznawalnych marek w rolnictwie oraz lider we wprowadzaniu nowych technologii, Corteva osiągnęła pozycję pozwalającą na długoterminowe wspieranie interesariuszy na wszystkich etapach łańcucha dostaw żywności i dostarczanie wartości zarówno producentom jak i konsumentom żywności. Corteva stała się spółką publiczną 1 czerwca 2019. Przedtem była działem DowDuPont. Więcej informacji można znaleźć na www.corteva.com.

Śledź Corteva Agriscience w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter oraz YouTube.

Więcej o Gaïago

Gaïago to firma oferująca rozwiązania inspirowane mottem „Sukces gleb – sukcesem ludzkości”. Firma wprowadza innowacyjne technologie wykorzystujące mikrobiologię dzięki posiadanym formulacjom. Strategia firmy opiera się na działaniach związanych z rewitalizacją gleb oraz dbaniem o kondycję nasion i roślin. Dzięki holistycznemu podejściu można osiągnąć istotne korzyści agronomiczne i ekonomiczne, zwłaszcza przy jednoczesnej sekwestracji dwutlenku węgla i optymalizacji wykorzystania nawozów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gaiago.eu.

Śledź Gaïago w mediach społecznościowych: LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook oraz Instagram.

###

Informacja o wypowiedziach dotyczących przyszłych zdarzeń

Ten dokument zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłych zdarzeń, definiowane zgodnie z przepisami prawa amerykańskiego (Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, z poprawkami, oraz Section 27A of the Securities Act of 1933). Te wypowiedzi, to znaczy, te dotyczące „planów”, „przewidywań”, „zamierzeń”, „intencji”, „projekcji” oraz te opisane słowami o podobnym znaczeniu, są wypowiedziami chronionymi w myśl zasad prawa amerykańskiego (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Jako wypowiedzi dotyczące przyszłych zdarzeń należy rozumieć również wszystkie treści dotyczące przyszłych oczekiwań, przewidywań, wypowiedzi o przyszłym rozwoju Cortevy, tworzeniu nowych produktów oraz osiąganiu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Wypowiedzi dotyczące przyszłych zdarzeń są tworzone na podstawie pewnych założeń i oczekiwań wobec przyszłości. Założenia te mogą się nie spełnić. Dodatkowo, wypowiedzi dotyczące przyszłych zdarzeń wiążą się z niepewnością i ryzykiem, które mogą być niezależne od Cortevy. Podana poniżej lista powinna być rozumiana jako reprezentatywna, ale niekompletna, gdyż stworzenie kompletnej listy opisującej ryzyka dotyczące przyszłych wydarzeń jest niemożliwe. Czynniki, które nie zostały uwzględnione w poniższej liście, mogą stanowić istotne przeszkody w próbach realizacji czynności opisanych w wypowiedziach dotyczących przyszłych zdarzeń. Różnice między faktycznymi zdarzeniami oraz zdarzeniami opisywanymi w wypowiedziach dotyczących przyszłych zdarzeń mogą mieć istotne konsekwencje, w tym, między innymi, zakłócenia działalności, problemy operacyjne, straty finansowe, odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich i inne. Każda z takich konsekwencji może mieć istotny wpływ na wyniki Cortevy, realizację planów oraz kondycję finansową firmy.

Do istotnych czynników, które mogą mieć znaczący wpływ na różnice miedzy faktycznymi a przewidywanymi wynikami Cortevy należą: (i) niemożliwość uzyskania prawnie wymaganych rejestracji na niektóre produkty Cortevy; (ii) niemożliwość udanego rozwoju i komercjalizacji produktów; (iii) wpływy społecznego postrzegania i rozumienia rozwiązań biotechnologicznych Cortevy oraz innych rozwiązań w rolnictwie; (iv) wpływy zmian przepisów krajowych i międzynarodowych; (v) wpływy konkurencji i konsolidacji w branży; (vi) wpływy konkurencji ze strony wytwórców produktów generycznych; (vii) koszty uzyskania zgodności ze zmieniającymi się przepisami oraz wpływy faktycznych lub domniemanych naruszeń przepisów związanych z ochroną środowiska oraz rejestracją; (viii) wpływy zmian klimatu oraz nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych; (ix) ryzyka związane z rynkami ropy i towarów; (x) działania konkurencji polegające na stworzeniu platformy pośredniczej dystrybuującej produkty Cortevy; (xi) wpływy zależności Cortevy od osób trzecich w związku z pozyskiwaniem surowców, licencjonowaniem i komercjalizacją; (xii) wpływy szpiegostwa przemysłowego i innych zdarzeń destabilizujących łańcuchy dostaw, systemy informatyczne lub sieciowe Cortevy; (xiii) konsekwencje zmienności kosztów nakładów; (xiv) niemożliwość osiągniecia oczekiwanych celów wewnętrznej reorganizacji DowDuPont w kontekście wydzielenia Cortevy oraz innych działań związanych z ograniczaniem kosztów; (xv) niemożliwość pozyskania kapitału za pośrednictwem rynków kapitałowych lub krótkoterminowych pożyczek na warunkach akceptowalnych dla Cortevy; (xvi) nieopłacenie długów przez klientów Cortevy, w tym należności związanych z programami finansowania klientów; (xvii) wzrosty kosztów emerytur i innych zobowiązań wobec byłych pracowników; (xviii) ryzyka związane z odziedziczonymi zobowiązaniami E. I. du Pont de Nemours and Company w związku z wydzieleniem Cortevy; (xix) skutki zgodności z prawem oraz skutki niekorzystnych osądów w postępowaniach sądowych; (xx) ryzyka związane z globalnymi działaniami Cortevy; (xxi) niemożliwość efektywnego zarządzania przejęciami, zbyciami, aliansami i innymi działaniami portfelowymi; (xxii) ryzyka związane z COVID-19; (xxiii) ryzyka związane z aktywnymi akcjonariuszami; (xxiv) niemożliwość wyegzekwowania praw własności intelektualnej lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi praw własności intelektualnej; (xxv) wpływ podrabianych produktów; (xxvi) wpływy zależności od umów licencyjnych dotyczących własności intelektualnej; (xxvii) inne ryzyka związane z wydzieleniem z DowDuPont.

Oprócz tego, mogą istnieć inne ryzyka, których Corteva nie jest w stanie w tym momencie określić lub które nie są w tym momencie uznawane za istotne dla wyników firmy. Wszystkie wypowiedzi dotyczące przyszłych zdarzeń, w których pojawia się jakiekolwiek przewidywania dotyczące przyszłych zdarzeń lub wyników firmy, należy rozumieć jako wypowiedzi stworzone w oparciu o aktualne plany i przewidywania stworzone w racjonalny sposób i w dobrej wierze przez kierownictwo Cortevy. Wypowiedzi te nie mogą być uznawane za gwarancję spełnienia przewidywań. Corteva nie zobowiązuje się do realizacji treści opisanych w wypowiedziach dotyczących przyszłych zdarzeń, chyba że jest to prawnie wymagane. Ze szczegółami dotyczącymi istotnych czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na różnice między przewidywanymi a faktycznymi wynikami, można zapoznać się w sekcji „Ocena Ryzyka” raportu rocznego Cortevy (sekcja 10-K).

 

09/08/21

TM ® SM Znaki towarowe i usługowe Corteva Agriscience i spółek zależnych lub znaki towarowe i usługowe Gaïago.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Corteva Agriscience

Kacey Birchmier
kacey.birchmier@corteva.com
+1 515-305-0085

Gaïago
Priscille Reneaume
preneaume@prcommunication.fr
+33 6 33 49 33 11