Notka prasowa •  04.06.2021

Corteva Agriscience ogłasza korporacyjną strategię klimatyczną i publikuje pierwszy raport

Something went wrong. Please try again later...


Warszawa, 4 czerwca 2021 roku – Corteva Agriscience ogłosiła zamiar dołączenia do liderów zmian w zakresie ochrony klimatu i zobowiązała się do prowadzenia działań bardziej neutralnych klimatycznie. Spółka opublikowała pierwszą edycję raportu na temat zrównoważonego rozwoju, w którym przedstawiła cele klimatyczne dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, bazujące na danych naukowych. Raport zawiera też status realizacji długoterminowych celów firmy, które mają zostać spełnione do 2030 roku. Publikacja dostarcza aktualne informacje na temat zobowiązań firmy w zakresie wzbogacania życia, zwiększania odporności globalnego systemu żywnościowego i ochrony planety.

„Zdajemy sobie sprawę, że zmiany klimatyczne dotyczą nas wszystkich. Potrzeba podjęcia działań już teraz – w sposób znaczący i odpowiedni dla naszej firmy oraz dla rolników – ma kluczowe znaczenie,” –powiedział Jim Collins Jr., CEO Corteva Agriscience. – „Nasze zaangażowanie jest sygnałem, że zamierzamy wnieść swój wkład w tę ważną kwestię. Odpowiadając dziś na globalne wyzwania, wzmacniamy naszą zdolność do produkowania żywności i wspieramy rozwój zrównoważonego rolnictwa, by zapewnić przyszłym pokoleniom lepsze życie.”

Raport Corteva dotyczący zrównoważonego rozwoju publikowany jest rok po ogłoszeniu 14 celów dotyczących zobowiązań wobec rolników, ziemi, społeczności i firmy, które mają zostać zrealizowane do 2030 roku.

„Ogłaszając w ubiegłym roku cele zrównoważonego rozwoju, Corteva zrobiła odważny krok obejmujący cały świat i wszystkie aktywności firmy,” — powiedziała Anne L. Alonzo, starszy wiceprezes ds. relacji zewnętrznych i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Corteva Agriscience. – „Raport zawiera aktualne informacje na temat tego, jak pracujemy, aby osiągnąć wyznaczone cele, dzięki naszym innowacyjnym produktom, współpracy i wysiłkom naszych 21 000 pracowników na całym świecie”.

Cel korporacyjnej strategii klimatycznej Corteva Agriscience

W ramach zobowiązania dotyczącego wyznaczenia celu strategii klimatycznej, Corteva przedstawiła cele klimatyczne bazujące na danych naukowych, dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych. Cele te są związane ze skalą działalności Corteva oraz dotyczą wsparcia spółki na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej.

Nowe zobowiązania Corteva obejmują:

–      65% redukcję emisji dla zakresu 1 i 2 (tj. pochodzących ze źródeł należących do firmy lub przez nią kontrolowanych oraz uwalnianych do atmosfery podczas produkcji zakupionej i wykorzystywanej przez firmę energii elektrycznej).

Liczba ta odzwierciedla poziom emisji adekwatnie do intensywności działalności biznesowej Cortevy, a wartość ta jest związana z prognozowanymi przychodami spółki.

–      20% redukcję emisji dla zakresu 3 (tj. będących wynikiem działalności firmy, ale pochodzących ze źródeł, które do firmy nie należą i nie są przez nią kontrolowane).

Chociaż są to nowe zobowiązania, to wysiłki firmy w zakresie rozwiązywania problemów klimatycznych nie są nowe. Zarówno Corteva, jak i spółki, z których firma się wywodzi, mają długą historię w rozwijaniu inicjatyw klimatycznych. Wśród nich są m.in. narzędzia cyfrowego rolnictwa oraz zaawansowane technologie nasienne i środki ochrony roślin, które pomagają rolnikom w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych pochodzących z ich działalności.

Corteva Agriscience zamierza osiągnąć wyznaczone cele poprzez szereg inicjatyw, w tym podejmowanie kroków w celu zmniejszenia zużycia energii, skoncentrowanie wysiłków na badaniach i rozwoju, zwiększenie wydajności produkcji oraz przejście na odnawialne źródła energii. W kolejnym kroku Corteva zweryfikuje te cele w ramach inicjatywy Science-Based Targets (SBTi).

Raport Corteva na temat zrównoważonego rozwoju, edycja 2020

Wraz z ogłoszeniem strategii klimatycznej, został opublikowany pierwszy raport Corteva na temat zrównoważonego rozwoju. W inauguracyjnym raporcie zaprezentowane zostały cele firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i działania podejmowane na rzecz ich osiągnięcia.

Odzwierciedla to pracę i wkład pracowników Corteva w poprawę warunków życia i działalności rolników, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i ziemi, wsparciu społeczności i zwiększaniu zrównoważonego rozwoju w ramach działalności firmy. Dzięki temu rolnicy i firmy branży przetwórczej mogą produkować zdrową i przystępną cenowo żywność dla ludzi na całym świecie. Raport jest dostępny na stronie corteva.com/sustainabilityreport. Informacje o Corteva Agriscience

Corteva Agriscience to wiodąca, globalna firma specjalizująca się w rozwiązaniach dla rolnictwa i ogrodnictwa. Spółka powstała w oparciu o bogate dziedzictwo firm: Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection i Pioneer Hi-Bred. Corteva Agriscience ma w swojej ofercie nasiona, środki ochrony roślin oraz usługi cyfrowe dla rolnictwa. Corteva Agriscience™ jest liderem w zakresie innowacji - w ostatnich latach firma wprowadziła na rynek kilka nowatorskich substancji czynnych, takich jak Arylex™ active, Isoclast™ active, Zorvec™, Lumiposa™. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.corteva.pl.

 

4/06/21

Kontakt:

Justyna Bernat

Marketing Communications Consultant

E-mail: biuro@corteva.com