18.09.2018

Corteva Agriscience™ z nową strukturą kierownictwa

Something went wrong. Please try again later...
Graphic of Coreteva Agriscience logo

Corteva Agriscience™ z nową strukturą kierownictwa

Corteva Agriscience™, dział rolniczy koncernu DowDuPont (NYSE:DWDP), ogłosił zmiany w swojej strukturze kierownictwa, których celem jest zapewnienie większego wzrostu i tworzenia wartości zarówno dla udziałowców, klientów, jak i pracowników nowej, niezależnej firmy skoncentrowanej na rolnictwie.

Zmiany te łączą się z wczorajszym ogłoszeniem przez DowDuPont, że James C. Collins Jr., dotychczasowy dyrektor operacyjny Działu Rolniczego, zajmie tę samą pozycję w Corteva Agriscience, gdy ta stanie się samodzielną firmą, co ma nastąpić do1 czerwca 2019 roku.
Po znacznych postępach w łączeniu DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection oraz Dow AgroSciences, zadaniem nowego kierownictwa Cortevy będzie przyspieszenie jej procesu usamodzielnienia. Oznacza to między innymi przygotowanie Cortevy do funkcjonowania jako jednolitej, niezależnej firmy, której siła wynikać będzie z szerokiej oferty produktowej. W tym celu powstanie efektywna struktura firmy, integrująca platformy biznesowe i komercyjne z obszaru nasion, środków ochrony roślin i technologii cyfrowych.
„Przez ostatni rok tworzyliśmy solidne fundamenty, dzięki którym Corteva stanie się światowym liderem w obszarze rolnictwa, z odpowiednim zapleczem by dalej się rozwijać i który we wszystkich swoich działaniach będzie kierować się dobrem klientów”, powiedział Collins. „Najlepsi z najlepszych pomogą nam wykorzystać dynamikę, której nabraliśmy jakodział DowDuPont i wykorzystywać nadarzające się okazje, by wszystkie marki i kanały naszej firmy mogły służyć klientom i zapewniać dalszy wzrost”.
W skład nowego kierownictwa, które będzie opowiadać przed Jamesem Collinsem, wchodzą: Rajan Gajaria, poprzednio wiceprezes pionu ochrony roślin w Dziale Rolniczym DowDuPont, który obecnie zajmie stanowisko wiceprezesa wykonawczego działu Business Platform w Corteva Agriscience; Tim Glenn, były wiceprezes pionu nasion w Dziale Rolniczym DowDuPont, zostanie wiceprezesem wykonawczym ds. handlu; Greg Friedman, pracujący jako szef pionu finansowego w Dziale Rolniczym i wiceprezes ds. relacji z inwestorami DowDuPont, mianowany został wiceprezesem ds. Finansowych w Cortevie; natomiast Cornel Fuerer, obecny szef pionu prawnego w Dziale Rolniczym, zostanie pierwszym wiceprezesem i radcą generalnym.

Notki biograficzne nowego kierownictwa Cortevy dostępne są pod adresem: www.corteva.com

 

O Corteva Agriscience™ - dział rolniczy firmy DowDuPont (NYSE: DWDP).

Corteva Agriscience łączy mocne strony firm DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection i Dow AgroSciences. Dział rolnictwa firmy DowDuPont dostarcza rolnikom na całym świecie najbardziej kompletną ofertę, opracowaną dzięki solidnemu programowi badawczemu w zakresie hodowli, biotechnologii i ochrony upraw. DowDuPont Agriculture dostarcza innowacyjne rozwiązania, pomagając rolnikom zwiększać wydajność i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla rosnącej populacji ludzi na świecie. Firma DowDuPont zamierza wydzielić dział rolny z obecnej struktury i stworzyć niezależną, publicznie działającą firmę. Więcej informacji można znaleźć nas tronie www.dow-dupont.com.

 

Kontakt:
Gregg M. Schmidt
001 302-996-8368
gregg.m.schmidt@dupont.com