Notka prasowa •  24.10.2019

Corteva Agriscience™ dzieli się wiedzą z uczniami szkół rolniczych w Polsce

Something went wrong. Please try again later...

Warszawa, 24 października 2019 r. Pragnąc rozwijać rolnictwo nowej generacji dla rolników nowej generacji, Corteva Agriscience zainstalowała specjalne tablice dydaktyczne w 16 szkołach rolniczych w Polsce, w ramach kampanii edukacyjnej „Dzielimy się wiedzą”. Uczniowie mogą korzystać z przygotowanych przez Cortevę materiałów od września 2019 r.

Celem akcji „Dzielimy się wiedzą” jest udostępnienie uczniom szkół rolniczych w Polsce praktycznych informacji na temat podstawowych zagadnień związanych z uprawami rolniczymi

i ogrodniczymi. Informacje te zostały przygotowane przez ekspertów i oraz praktyków branży rolniczej i ogrodniczej. oraz  Są one podane w przystępny, obrazowy i nowoczesny sposób, z wykorzystaniem infografik i merytorycznych zdjęć w formie tablic dydaktycznych.

„To ciekawa ciekawe i atrakcyjna atrakcyjne w odbiorze wartość dodanamateriały, która które mają ułatwić uczniom zdobywanie wiedzy i poszerzanie kompetencji, oraz przyczynią się do poszerzenia ich horyzontów, a także i podnoszenia kwalifikacji zawodowych” – mówi Przemysław Szubstarski, dyrektor marketingu w Corteva Agriscience.

Firma udostępniła każdej ze szkół 11 tablic dydaktycznych prezentujących choroby, szkodniki
i chwasty upraw sadowniczych, warzywniczych i rolniczych. Nie zabrakło informacji o bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin, a także o hodowli odmian hybrydowych.

W ramach kampanii Corteva Agriscience udostępniła je szkołom tablice bezpłatnie. Materiały dydaktyczne zostały zamontowane w szkołach, na korytarzach lub w pracowniach.

Trwałe tablice w szkołach o profilu rolniczym będą służyć wiele lat edukacji młodzieży, przyszłych rolników i osób odpowiedzialnych za rozwój branży. Tematyka jest zgodna z programem nauczania, a jednocześnie pokrywa się z zakresem kompetencji Corteva Agriscience. Dzięki akcji edukacja dla setek osób stała się łatwiejsza i skuteczniejsza. Kampania została przyjęta przez uczniów, grono pedagogiczne i dyrekcje szkół z dużym entuzjazmem.

Piotr Mazur, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym: „Firma Corteva wyszła z przepiękną inicjatywą umożliwiającą młodzieży szkół rolniczych zdobycie wiedzy praktycznej, którą młodzież może wykorzystać w swoim gospodarstwie rolnym. Jesteśmy wdzięczni firmie Corteva za to, że udzieliła nam wsparcia i że jest z nami w tym procesie edukacyjnym.”

Alicja Szatan, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu Mokoszynie: „Akcja firmy Corteva „Dzielimy się wiedzą” to bardzo dobry pomysł, który pomaga nam, szkołom rolniczym, w realizacji podstawy programowej w ciekawy i nowoczesny sposób, bo poprzez wizualizację. Dziś uczniowie są przyzwyczajeni do odbioru treści w formie atrakcyjnych obrazów. Ponadto, nasi uczniowie nasi mają swoje gospodarstwa, na których pracują. Mogą także rodzicom opowiedzieć o rozwiązaniach, które zobaczyli tu, na tablicy.”

Andrzej Olszański, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespołu Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: „Pragnę podziękować w imieniu całej społeczności szkolnej firmie Corteva, że mogliśmy uczestniczyć w programie „Dzielimy się Wiedząwiedzą”, dzięki któremu otrzymaliśmy 11 tablic. Tablice te umożliwią naszym uczniom szkół dziennych, jak i słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, utrwalanie wiedzy. Uważamy, że akcja ta jest przydatna i należałoby ją kontynuować w przyszłości. Dziękuję bardzo”.

Lista szkół uczestniczących w projekcie w 2019 r.:

 1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława S. Reymonta 
  w Dobryszycach,
 2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku,
 3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie,
 4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie,
 5. Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej,
 6. Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie,
 7. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu,
 8. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu,
 9. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka
  w Czernichowie,
 10. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen Franciszka Kamińskiego
  w Karolewie,
 11. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie,
 12. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym,
 13. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie,
 14. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu,
 15. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach,
 16. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera
  w Głubczycach.

 

O Corteva Agriscience

Corteva Agriscience dostarcza rolnikom na całym świecie najbardziej kompleksowe w branży portfolio rozwiązań, które pozwala na maksymalizację plonów i zysków. W skład portfolio wchodzą rozpoznawalne w branży rolniczej marki takie jak: Pioneer®, Granular®, nasiona Brevant, a także nagradzane środki ochrony roślin. Corteva wciąż wprowadza na rynek nowe produkty przez własne, aktywne prace nad rozwiązaniami chemicznymi i technologicznymi. Firma angażuje się na rzecz pracy z akcjonariuszami poprzez łańcuch dostaw, realizując tym samym obietnicę o wzbogacaniu życia tych, którzy produkują i tych, którzy konsumują, zapewniając rozwój przyszłym pokoleniom. 1 czerwca 2019 roku Corteva Agriscience stała się niezależną publiczną firmą, do tej pory występowała jako Dział Rolniczy DowDuPont. Więcej informacji można znaleźć na www.corteva.com.

 

Szukaj Cortevy Agriscience na Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube.